Colofon & Disclaimer

Colofon

Deze website is gemaakt door Melvin de Wolf.

Disclaimer

De teksten op deze website zijn met grote zorgvuldigheid opgesteld. Fysiotherapie Hugo de Groot is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie.

Niets van deze website mag gekopieerd, gepubliceerd, bewaard, gedistribueerd of anders geëxploiteerd worden voor commerciële doeleinden in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming vooraf.